Fizjoterapeuta w Szczecinie

Zbiór wszystkich metod leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej występującej w środowisku człowieka to fizjoterapia.

Pośród tych energii możemy wymienić ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, czy też świetlne. Fizjoterapia ma na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie Twoich maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Zajmujemy się więc usuwaniem skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, jak również zapobieganiem ich oraz przywracaniem Twojej sprawności niezależnie od Twojego wieku.

Nasi specjaliści leczą dysfunkcje układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Nasza działalność jest wielopłaszczyznowa, ponieważ obejmuje fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych.

Z rozwijanego menu wybierz rodzaj pomocy, która Cię interesuje, a wtedy dowiesz się, co Just Health może Ci zaoferować.

Fizjoterapeuta to osoba, która pochyla się nad kłopotami mięśniowymi, szkieletowymi czy naczyniowymi. Nasi pracownicy są absolwentami wyższych uczelni medycznych, a ich głównym zadaniem jest ocena zgłaszanych problemów fizycznych. Zindywidualizowany ruch to część planu naprawczego dla Twojego organizmu, a przekazane wskazówki stanowią jeden z elementów pracy nad ciałem. Tego typu działanie, które wspólnie rozpoczniemy w naszych gabinetach, wraz ze współpracą z lekarzami różnych specjalizacji, ma na celu ograniczenie dolegliwości płynących z Twojego ciała.

Konsultacja to nie wszystko

Wizyta w gabinecie fizjoterapeutycznym to spotkanie, które polega na szczegółowym zebraniu wywiadu na temat Twojego zdrowia, przekazaniu wyników badań oraz terapii manualnej. W przypadku schorzeń przewlekłych, osoba prowadząca leczenie przekazuje Ci dodatkowe zalecenia do pracy w postaci ćwiczeń fizycznych. Prowadzący terapię szczegółowo prezentują trening, który należy ponawiać w domu, zachowując wskazaną liczbę i częstotliwość powtórek. To często istotny punkt terapii, u której podstaw leży regularność.

Fizjoterapia – szereg metod

Obiektem zainteresowań tej nauki jest człowiek i jego sprawność fizyczna. W celu poprawy Twoich zdolności motorycznych, stosuje się wiele zróżnicowanych metod, które indywidualizuje się pod kątem Twoich predyspozycji i stanu zdrowia. Dziedzina ta korzysta zarówno z manualnych technik pracy z ciałem; masażu, jak i innych alternatywnych metod terapii. Wszystko po to, by stworzyć jak najbardziej optymalne warunki w kierunku Twojego zdrowienia i podnoszenia wydolności Twojego organizmu.