Czym jest zespół bocznego przyparcia rzepki?

Czy podczas biegania odczuwasz bóle w bocznej części kolana lub podczas czynności życia codziennego?

Czym jest zespół bocznego przyparcia rzepki – dowiesz się z tego artykułu!

Zespół bocznego przyparcia rzepki może być pierwotną i wtórną przyczyną rozwoju dolegliwości w stawie kolanowym bądź efektem problemów funkcjonalnych otaczających staw kolanowy. Cechą wspólną wszystkich tych dolegliwości jest odczuwalny ból w okolicy stawu kolanowego ze szczególnym umiejscowieniem po stronie zewnętrznej rzepki z jej skrajnie bocznym ustawieniem.

W trudnej anatomicznie sytuacji ustawienie boczne rzepki jest niemożliwe doprowadzenie do przyśrodka nawet w pozycji rozluźnionej kolana. Tego typu problem zawdzięcza się bardzo dużym przykurczom troczków bocznych, które w procesie nawracających stanów zapalnych w ich obrębie i idących za tym nawarstwiającymi się zbliznowaceniami stają się niemożliwe do rozciągnięcia ręką terapeuty. Jest to moment, w którym jakiekolwiek interwencje fizjoterapeutyczne mogą nie mieć wpływu na wyleczenie tej dysfunkcji w tedy należy rozpatrzyć interwencję chirurgiczną polegającą na przecięciu całkowitym troczków, co  na tym etapie wydaje się najszybszym sposobem radzenia sobie z zespołem bocznego przyparcia rzepki.

W sytuacjach innych niż skrajne kwalifikujące się do zabiegu oraz czasami w okresie przygotowawczym do operacji konieczne wydaje się prowadzenie działań fizjoterapeutycznych.  Można zastosować szereg zabiegów z zakresu terapii manualnej, kinezyterapii i innych zwiększających ruchomość boczną rzepki i zwiększających siłę mięśni stabilizujących rzepkę.

Problemy tkankowe, jakich możesz spodziewać się wokół stawu kolanowego, dzielą się na struktury mięśniowe i strukturalne (wszystkie inne niż mięśniowe). Do tego dochodzą problemy funkcjonalne, które często są wynikiem współpracy ze sobą wszystkich bądź części składowych tkankowych.

Do struktur mięśniowych, których praca jest zaburzona w zespole bocznego przyparcia rzepki, zalicza się:

  • niewydolność mięśnia głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego i nadmierne napięcie boczna głowa mięśnia czworogłowego uda,
  • brak rozciągnięcia grupy kulszowo-goleniowej.

Do struktur pasywnych, których praca jest zaburzona w zespole bocznego przyparcia rzepki, zalicza się:

  • przykurcz pasma biodrowo-piszczelowego,
  • przykurcz troczków bocznych,
  • zwiększona koślawość stawu kolanowego ,
  • niestabilność kostna stawu rzepkowo-udowego

Zaburzenie funkcjonalne należy rozpatrywać po rozwiązaniu problemów strukturalnych, opierając się na prawidłowych wzorcach i ich automatyzacji:

  • chodzenie na ugiętych kolanach,
  • koślawienie kolana w trakcie wykonywania przysiadu spowodowane przykurczem stawowym łańcucha kończyny dolnej lub słabym wytrenowaniem siły mięśniowej kończyny dolnej.

Podsumowując, gdy nie jest to skrajny przypadek, który wymaga interwencji chirurgicznej, najlepiej jest skontaktować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia dla Ciebie lub wykona odpowiednią terapię.