Fizjoterapia

Fizjoterapia obejmuje wszystkie metody leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej występującej w środowisku człowieka. Pośród tych energii możemy wymienić ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, czy też świetlne. Fizjoterapia ma na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie Twoich maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Zajmujemy się więc usuwaniem skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, jak również zapobieganiem ich oraz przywracaniem Twojej sprawności niezależnie od Twojego wieku.

Nasi fizjoterapeuci leczą dysfunkcje układy nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Nasza działalność jest wielopłaszczyznowa, ponieważ obejmuje fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych.

Z rozwijanego menu wybierz rodzaj fizjoterapii, która Cię interesuje, a wtedy dowiesz się co Just Health może Ci zaoferować.