Siedzący tryb życia? Za dużo pracy przed biurkiem? Ból pleców? Jest na to rada!

Ze względu na to, że spora część naszego społeczeństwa ma siedzący tryb pracy i często narzeka na bóle kręgosłupa, przedstawimy najbardziej optymalne przygotowanie swojego stanowiska pracy, tak aby Twój układ mięśniowo- szkieletowy był w dobrej formie.

 

Według badań „Pan-European Health & Bene­fit Report 2008” prze­pro­wa­dzo­nych w fir­mach z 24 kra­jów euro­pej­skich 78% bada­nych uznało, że pro­blemy z układem mięśniowo-szkieletowym są przy­czyną więk­szo­ści dłu­go­terminowych zwol­nień, a 31% z nich doty­czyło lędź­wio­wego odcinka kręgosłupa. Uskarża się na nie więk­szość osób pra­cu­ją­cych przy komputerze. W Pol­sce bóle pleców znaj­dują się w pierw­szej trójce naj­częst­szych przy­czyn wysta­wia­nia L-4.  Główne pod­łoże pro­blemu to brak wie­dzy i złe nawyki, gdyż zadbać o krę­go­słup można nawet nie wsta­jąc zza biurka.

Jak to zrobić? Przede wszystkim wysokość  krzesła powinna być taka, aby biodra były ustawione wyżej niż kolana. Warto by było, gdyby do krzesła były dołączone podłokietniki. Oprócz tego bardzo ważna jest podpórka pod lędźwia, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego, fizjologicznego wygięcia w kręgosłupie. Jeżeli krzesło/ fotel biurowy nie jest wyposażony w taki dodatek, można go wykonać samemu z małej poduszki, bądź wałka. Ewentualnie można jeszcze odchylić oparcie krzesła od siedziska, tak aby  powstał między nimi kąt 135 stopni. Należy wówczas pamiętać, aby głowa była ustawiona w linii kręgosłupa, a nie wychylona ku przodowi. Pomocny takiemu ustawieniu głowy jest zagłówek będący przedłużeniem fotela.

Jeżeli chodzi o sprzęt, z którym pracujemy, czyli komputer, to dobrze by było, aby środek monitora był ustawiony nieco poniżej wysokości naszych oczu. Z kolei odległość między tułowiem, a klawiaturą powinna wynosić 20- 30 centymetrów. Idealnie , gdyby klawiatura była ergonomiczna, czyli taka, która odciąża nadgarstki zapobiegając tym samym powstanie cieśni nadgarstka. To samo tyczy podkładki pod mysz, która powinna być wyprofilowana pod nadgarstek w celu odciążenia mięśni.

Poza samym ustawieniem swojego stanowiska pracy powinieneś robić sobie przerwy co mniej więcej 30-60 minut, ponieważ nasze ciało potrzebuje ruchu, aby prawidłowo funkcjonować. Wystarczy przejść się chwilę po korytarzu, rozprostować kręgosłup i nogi, zrobić kilka skłonów, parę ruchów szyją czy też poprzeciągać się na wszystkie strony.  Poza tym nasz wzrok również potrzebuje chwili wytchnienia, szczególnie, jeśli przez większą część dnia jest skupiony na ekranie monitora.

To tylko kilka porad, dzięki którym odczujesz znaczną różnicę już teraz, a Twój kręgosłup będzie Ci wdzięczny przez lata. Większej ilości możesz dowiedzieć się w naszych gabinetach. Zapraszamy serdecznie!